Algemene voorwaarden

• Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer. De deelnemer is zich ervan bewust dat de lessen fysiek van aard zijn en is voor eventueel letsel zelf verantwoordelijk.

• Iedere deelnemer is verplicht lichamelijke klachten en/of blessures en/of zwangerschap vooraf aan de les door te geven aan de docent. Deelname is alleen mogelijk indien je gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met je huisarts.

• Yoga & Meditatie Nu is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en/of diefstal van eigendommen.

• De abonnement dient vooraf, contant of per overschrijving naar rekeningnummer NL43INGB0005729618 ten name van E.H.C. Huibers o.v.v. naam deelnemer, betaald te worden.

• Een abonnement staat op naam. Overdragen aan anderen is dus niet mogelijk.

• Wanneer je abonnement is verlopen, vervallen de niet-gebruikte lessen.

• Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. Bij langdurige ziekte of blessure kan de abonnement in overleg tijdelijk stop gezet worden.

• Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

• Het kan voorkomen dat een les niet doorgaat. Deze les kan later ingehaald worden.

• Yoga & Meditatie Nu behoudt zich de vrijheid voor de lestijden en/of leslocatie en/of lesprijzen alsook de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden via de website aangegeven.

• Door deel te nemen aan één van de lessen ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.